ingvild hjemmes

 Ingvild Mæhle

  • Veterinær
  • Kirurg

 

 

Veterinær og en av våre kirurger

ingvild2 Ingvild ble uteksaminert fra Szent István University of veterinary medicine i Budapest i 2008. I løpet av studietiden jobbet hun ved universitetets smådyrsklinikk, og hadde rett etter studiene et kort praksisopphold på poliklinikken ved Norges veterinærhøyskole. Hun har de siste 3 årene jobbet på en smådyrklinikk i Bergen, før hun i mai 2012 fikk fast stilling hos oss. Ingvild er opptatt av å videreutvikle seg faglig, og har deltatt på kurs innenfor ulike felt, som kattesykdommer, øyesykdommer, tannbehandling, ultralyd og akuttmedisin. Hennes hovedinteresser er kattesykdommer, øyesykdommer, tannbehandling og hun har skrevet fordypningsoppgave om tannsykdommer hos katt. Ingvild er ferdig med første tredel av et treårig etterutdannelsesprogram innen kattehelse. Dette er i regi av ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) I tillegg til å være en allsidig almenpraktiker er hun også en av kirurgene på klinikken.