ID-merking av dyr

Vi anbefaler at alle hunder og katter identitetmerkes med mikrochip.

 

Dyrene merkes ved at en liten mikrobrikke sprøytes inn under huden med en litt stor nål. Det kreves ingen narkose eller beroligende midler for dette.

valp og kattHvert dyr får sitt eget 11-sifrede nummer og dette nummeret registreres i en database med eiers navn, adresse og telefonnummer. Mikrochippen avleses med en mikrochip-avleser som alle veterinærer,politiet,Falken redningstjeneste, hundeklubber etc. har. Man kan på denne måten finne tilbake til hvem som er eiere av dyret dersom det skulle komme bort eller bli skadet og levert til veterinær eller politi.

Noen uker etter merking skal du få tilsendt et id-kort. Sjekk at alle dataene som er registrert stemmer.  Dersom du ikke mottar dette kortet anbefaler vi at du,noen uker etter at dyret har blitt merket, går inn på www.dyreidentitet.no og sjekker at dyret er blitt registrert og at all informasjon som er registret på ditt dyr stemmer.

Vi opplever dessverre av og til at umerkede og skadede dyr leveres til veterinær. Dersom dyret er hardt skadet og dyret ikke er merket, vil det i mange tilfeller bli avlivet. Dette kan skje selvom det med riktig behandling ville kunne være mulig å redde livet. Sørg derfor for at ikke ditt dyr avlives unødvendig ved å id-merke det!

Valper id-merkes ofte av oppdretter før salg. Sjekk i dine kjøpspapirer om hunden er merket fra før eller be om at den merkes samtidig med at den får 12-ukers vaksinen. Katter merkes ofte i forbindelse med sterilisering/kastrasjon i 5-6 mnd alder men kan merkes før f.eks ved 12 eller 16 ukers vaksinen. Vi anbefaler at katter "tatoveres" med en M eller ID i øret i tillegg til chipmerkingen. Det gjør det lettere for folk å se at katten er merket og det øker sjansen for at den blir levert til veterinær eller politi. Øretatoveringen er smertefull og krever narkose,derfor gjøres det ofte i forbindelse med sterilisering /kastrasjon eller hvis katten av annen grunn må i narkose.

Dersom du skulle flytte,endre telefonnummer eller selge/gi bort hunden eller katten må du selv ta kontakt med Dyreidentitet for å gjøre endringer i de registrerte data. Dette oppdateres ikke automatisk via vårt datasystem.

idmerking300Tidligere ble katter og endel hunder merket med en øretatovering, men pga at denne i mange tilfeller ble uleselig etter noen år har vi nå gått bort fra denne merkemetoden. Dersom katten din er merket med øremerke fra før anbefaler vi at du sjekker om denne er leselig. Dersom den er blitt uleselig anbefaler vi deg å merke katten med mikrochip i tillegg.

Hunder og katter som skal reise utenfor Norges grenser skal være mikrochippet.

I dag blir det stadig vanligere å installere katteluker som kan programmeres til å gjenkjenne mikrochippen til dine katter og dermed forhindre at andre katter slipper inn i ditt hus.

Du kan lese mer om id-merking, hvordan man endrer data og  søke på ditt dyrs nummer her:

http://www.dyreidentitet.no