Laboratorium

karin mikroskopFor å kunne finne ut av hva som feiler dyrene når de er syke kreves det ofte at man må ta ulike tester. Vi har eget laboratorium med avanserte maskiner som måler de viktigste blodverdiene (lever og nyreverdier, blodsukker, bukspyttkjertelenzymer, stoffskiftehormoner, kolesterol, proteinverdier, elektrolytter, blodprosent, infeksjonsbilde, senkning m.m.) Vi har resultatet klart allerede 1-2 timer etter at blodprøven er tatt og riktig behandling kan derfor i mange tilfeller igangsettes allerede samme dag. Alternativet ville vært å sende prøver til et eksternt laboratorium, men det tar da flere dager å få svar og man kommer senere til med behandling. Dersom utvidede blodtester behøves sender vi prøvene videre til eksterne laboratorier i inn- og utland.

Vi utfører urinundersøkelser med stix, måling av spesifikk vekt og mikroskopering for bakterier og krystaller.  Vi mikroskoperer også prøver fra svulster og områder med betennelser (spesielt ørebetennelser og hudbetennelser). Dette gjør at vi kan stille en mer nøyaktig diagnose der og da samtidig som det sparer tid og penger i forhold til å sende inn prøver. Slik kan vi velge riktig og målrettet behandling med en gang. Ved behov sender vi prøver til eksterne laboratorier. 

Vi kan tilby hurtigtester for påvisning av riktig parringstidspunkt (sammen med skjedeutstryk), giardiapåvisning samt dyrkning for ringorm.

blodprve i hnd2